Company Stand
Shchelkovskaya shelkotkatskayafabrika

Address: 141100, Moscow region, Shchelkovo st. Talsi, 60

Phone: (496) 56-2-82-09
Fax: (496) 56-2-82-09
Web site: www.shtf.su
E-mail: shtf1@yandex.ru

Back to the list